Den goda föräldern

En läsning av ”Ringleaders and sidekicks” av Rosalind Wiseman, med undertiteln ”How to help your son cope with classroom politics, bullying, girls and growing up”. Del 5.

Alla älskar vi våra barn. Alla vill vi ju vara goda föräldrar till dem. Men finns det ett recept på hurdan man är då? Jag låter det vara osagt, men tar det för icke sannolikt: den perfekta föräldern existerar inte i sinnevärlden. Det handlar så mycket om personlighet, barnets (och dina!) utvecklingsfaser och säkert en rad andra omständigheter. Däremot tror jag att det finns, om inte ett recept så ett koncept som man kan lägga sig vinn om att försöka utveckla. I denna avslutande del av serien om  Rosalind Wiseman’s bok ”Ringleaders and sidekicks”, presenterar jag kort de olika föräldratyper som hon tycker sig ha kunnat identifiera. Vilken är du?

people-3217855_1920

Fortsätt läsa Den goda föräldern

Spel, flickor och sex

En läsning av ”Ringleaders and sidekicks” av Rosalind Wiseman, med undertiteln ”How to help your son cope with classroom politics, bullying, girls and growing up”. Del 4.

Var går gränsen för ett hälsosamt spelande? Hur stöttar man sonen när han ska försöka förstå flickvärlden och sin egen sexualitet? Rosalind Wiseman har inte skrivit en föräldramanual men är generös med goda råd och tips baserade på intervjuer med och studier på pojkar och unga män.

bonding-1985863_1920

Fortsätt läsa Spel, flickor och sex

En Riktig Man

En läsning av ”Ringleaders and sidekicks” av Rosalind Wiseman, med undertiteln ”How to help your son cope with classroom politics, bullying, girls and growing up”. Del 3.

ALMB – vad är det? Jo, det är en förkortning av Act Like A Man Box. ALMB handlar om de normer och förväntningar som finns kring manlighet i dagens samhälle. En Riktig Man ska visa musklerna, veta vad han vill och få saker och ting gjorda. Han får inte gråta, inte visa sig ”svag”. Han behöver egentligen inte någon annan alls än sig själv. Han klarar sig fint på egen hand. Men… är ensam så stark när det kommer till kritan?

water-3354062_1920

Fortsätt läsa En Riktig Man

Varför säger han ingenting?

En läsning av ”Ringleaders and sidekicks” av Rosalind Wiseman, med undertiteln ”How to help your son cope with classroom politics, bullying, girls and growing up”. Del 2.

En mors ständiga undran: varför berättar han ingenting? Om man som jag har barn av båda könen blir man påmind så gott som dagligen vilken himmelsvid skillnad det kan vara mellan flickor och pojkar och benägenheten att berätta och dela med sig av sig själv. Medan dottern (ännu) inte gör sig några betänkligheter att lätta sitt hjärta, så är sonen nästan knäpp tyst om sin dag i skolan, hur det är med kompisar, om kärleksbekymmer, planer och drömmar. Det kommer inte som en strid ström ur munnen på honom i alla fall.

tween-2601109_1920

Fortsätt läsa Varför säger han ingenting?

Ljuger de verkligen så mycket?

En läsning av ”Ringleaders and sidekicks” av Rosalind Wiseman, med undertiteln ”How to help your son cope with classroom politics, bullying, girls and growing up”. Del 1.

Det första som slår mig när jag läser ”Ringleaders and sidekicks” är: ljuger pojkar verkligen så mycket? Som mamma till en snart tolvårig pojke blir jag smått chockerad när författaren utan krusiduller slår fast att 96% av alla pojkar ljuger mer eller mindre konstant för sina föräldrar. Och gör dig inga illusioner om, tillägger hon, att just din son hör till de 4% killar som inte gör det.

skateboarder-388977_1920

Fortsätt läsa Ljuger de verkligen så mycket?