Boktips! Weimartyskland – Löfte och tragedi, av Erik D. Weitz

TV-serien Babylon Berlin som gick på TV under sommaren väckte mitt intresse för boken Weimartyskland. Under de fjorton år som republiken varade, 1919-1933, framstod särskilt Berlin som en magisk kokande kittel av allsköns konstnärlig aktivitet. Frågan man ställer sig som läsare är vad som gjorde att det, trots det grymma facit i hand från det stora världskriget 1914-1918 så tätt inpå, ändå bröt ut ett nytt världskrig. Men hade republiken fått ett ordentligt stöd från framför allt den politiska högern kunde det ha undvikits, menar Weitz.

Fortsätt läsa Boktips! Weimartyskland – Löfte och tragedi, av Erik D. Weitz