Boktips! Högläsaren, av Bernhard Schlink

Vad skulle du ha gjort? Om du hade varit i hennes situation, menar jag. Vid det faktiska tillfället med både snöstorm och eldsvåda – samtidigt. Hon hade ju ett uppdrag, ett viktigt jobb att sköta. Hon hade tagit på sig ett ansvar: fångarna fick absolut inte fly. Vad skulle du ha gjort i hennes kläder?

Fortsätt läsa Boktips! Högläsaren, av Bernhard Schlink